Biotopvård längs med Halltorpsån

Den 14e september la flera volontärer från Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd lekgrus i Halltorpsån vid Värnanäs.
Cirka 10 ton lekgrus lades ut på 3 olika platser. Gruset kommer skapa lekplatser för havsöringen.


Bilder: Staffan Arvegård