Vi vill veta vad du tycker

Har du missat våra samrådsmöten, har haft förhinder eller svårt att komma loss?

Här nedan får du gärna skriva dina tankar kring hur Sverige när möte de stora utmaningar för att ha rent och tillräcklig vatten, ett rent hav och levande vattendrag.

Vi kommer förmedla dina synpunkter till Vattenmyndigheterna

Glöm inte att anmäla dig som vattenrådsmedlem. Det kostar ingenting och du kommer finns med på vår epost-lista.

Tyck till om ditt vatten!
Vattenråden bjuder in närboende, markägare och naturintresserade på en dialog och formulera svar på det som vi anser är de viktiga frågorna som svenska myndigheter bör fokusera på:
– Hur mycket är ett levande vattendrag och ett rent hav värt för oss? Hur och vem ska betala?
– Hur ska vi som samhälle lösa vattenbristen och översvämningar i ett föränderligt klimat?
– Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplast i havet. Hur ska vi lyckas möta dessa problem?

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt yttrande

Jag vill bli medlem i (ej obligatorisk):
Hagbyån-Halltorpsåns VattenrådLjungbyåns VattenrådNorra Möre Vattenråd

Vill du att vi kontaktar dig?
janej


Möjlighet att yttra sig i samrådet via denna sida gäller till 26 april 2018.
Alternativet är att skicka ditt yttrande direkt till Vattenmyndigheten