Vattendag och årsmöte

Välkommen till vattenrådens årsmöte och föreläsningar med temat:
Från källa till hav, vi kan göra skillnad om alla hjälper till!

23 mars, kl 10:00-14:30. Mötesplats Pukeberg i Nybro

Anmäl dig här

Hela programmet och vägbeskrivning
Inbjudan, program och vägbeskrivning

Handlingarna Norra Möre Vattenråd
Handlingarna Ljungbyåns Vattenråd
Handlingarna Hagbyåns- Halltorpsån Vattenråd

Tillbakablik och framåt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

I vattenråden arbetar vi med alla delar av vattenförvaltning: öka kunskap, genomföra åtgärder samt följa upp vattenkvaliteten. I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa om året som har gått och planerna för 2019.

Vattenråd är ideella föreningar där människor möts som delar ett intresse att arbetar för ett bättre och renare vatten. År du intresserad att delta i ett vattenråd eller i en av vattenrådens aktiviteter? Ta kontakt med oss: info -a- vattensamling.se

a>

Nummer 15 av 17

Känner du till de 17 globala mål som världens länder har antagit för att lösa några av planetens största utmaningar?
Nummer 15 i denna lista handlar om att skapa, bevara och främja biologisk mångfald.

Den 21e november var vi inbjudna att berätta om vattenrådens arbete med naturvård i vattendragen under en filmmatiné om globala målen i Kalmar.
Nedan ett urval från föreläsningen.

Läs mer om gloabla målen på:
http://www.globalamalen.se/
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!