Levande vattendrag

Samordnade åtgärder för Levande Vattendrag

I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att restaurera Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån och därmed återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan.
Levande Vattendrag finansieras av:
SydOstleader (Levande Ljungbyån, mellan Ljungbyåns mynning och Krankelösa)
Jordbruksverket Havs och Fiskerifonden
Naturskyddsföreningens Miljöfond
Kalmar kommun
Nybro kommun

Uppdatering juni 2018:

Projekt levande vattendrag kan nu blicka tillbaka på ett års verksamhet som varit minst sagt innehållsrikt. Ett år fyllt av fantastiska naturmiljöer och fantastiska människor som blickar framåt. Genom att alla inblandade aktörer samverkar, respektera olika infallsvinklar och lyssna kommer man slutligen fram och möjliggör en åtgärd. När viljan och målet finns kan man göra det mesta, däremot kan vägen till målet vara lite slingrig.

I projektet har det sedan sist utförts en större fiskerättsutredning, inventerats långbensgrodor och insektsmiljöer. Inventeringar som sen mynnat i förslag på förbättringsåtgärder.
Vi har satt upp fågelholkar, vilket kan tyckas vara barnsligt enkelt!
Men vi är inte alla lika, en gyllene regel gäller även inom djurlivet! Nu kan traktens strömstarar välja fritt bland nybyggda holkar som satts upp på strategiskt utvalda platser.

Under sensommaren kommer det att anläggas en fosforfälla vid Hagbyån och fler är under projektering i kringliggande vattendrag i skrivande stund.

I våras var den efterlängtade biotopvårdsplanen gällande Ljungbyåns nedre del klar. I den framkom olika tänkbara åtgärder och som ett led i levande vattendrag har det tillkommit fler åtgärder. Om detta kommer ni kunna läsa mer framöver! Men det jag kan avslöja är att det är efterlängtat och ett stort biotopvård och svämplansprojekt.

Med hjälp av samverkan, svett och spett har vi även lyckats åtgärda flertalet partiella hinder i våra vattendrag. Genom handkraft har det möjlighetgjorts fria vandringsvägar. Det rör sig oftast om små åtgärder som gör stor nytta, se bilden nedan.

Den 20-21 augusti kommer det att genomföras biotopvård i Ljungbyån,. Detta för att förbättra livsmiljöerna för främst öring , men även andra fiskarter.

Är ni intresserade av att medverka? Var inte rädda för att kontakta Ola 0480-450406.

Åtgärdskarta:
åtgärdskarta