VattenInspiratörer

VattenInspiratörer är ett projekt av Ljungbyåns Vattenråd och Norra Möre Vattenråd i samverkan med Kalmar Kommun, Ecocom och med stöd av LONA

I projektet vill vi öka delaktighet och kunskap om vattenfrågor hos invånare och besökare i Kalmar kommun. I projektet kommer vi organisera ett antal upplevelsevandringar och skapa två självguidade upplevelsestigar. Projektet pågår under hela 2017.

Upplev Ljungbyån – En vandring med vattnets väsen.
Under Ljungbyåns blanka yta döljer sig många hemligheter.
I tusentals år har vattnet runnit fram här, förbi åkrar och ängar genom skogar
och människobyar, på sin färd mot havet. I tusentals år har ån givit
svalka och släckt törst, funnits där för den som har behövt henne,
tills plötsligt en dag…
Följ med på upplevelsevandring för stora och små. Rekommenderas från 4 år.

Gratis- fast anmälan krävs.
Vattenväsenvandringarna i april och maj var snabbt fullbokade.
Den 27e augusti organiseras två extra vandringar. Det finns några få platser kvar