Årsmöte 2016

TILL ALLA MEDLEMMAR I:

Norra Möre Vattenråd
Ljungbyåns Vattenråd
Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd

Styrelsen välkomnar er på årsmöte och Vattendagen:
Söndag 20 mars 2016, kl 13
Plats: Rådhuset, Stortorget, Kalmar

13:00: Fika och mingel
13:30-14:30 Årsmötesförhandlingar
15:00– 16:30 Under Ytan: miljögifter i vatten och Östersjön. Föreläsning av Per Woin, miljötoxikolog på Linnéuniversitet, filmvisning och diskussion!

Handlingarna:
Norra Möre Vattenråd
Ljungbyåns Vattenråd
Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd

Anmäl deltagande till samordnaren: Renate Foks, 0480 450173, renate.foks@kalmar.se

eventkalender

dws-events-wwd2016-logo-770px