Biotopvård i Snärjebäcken

Norra Möre Vattenråd har tillsammans med Kalmar kommun, Sportfiskarna och Hushållningssällskapet ett projekt för att förbättra lekmöjligheterna för den havsöring som leker i bäcken.
Åtgärderna som nu är planerade innebär att lekgrus samt storsten ska placeras på utvalda sträckor från Hultsby till Rockneby samhälle. Att möjliggöra fiskvandring vid det första partiella vandringshindret i Snärjebäcken som ligger vid Gärdesgården är inlagt i projektet. Genomförandet är planerat till andra veckan i augusti.
Åtgärden kommer gynna öringen men även andra vandrande arter såsom id, mört, gädda och abborre, säger Sportfiskarnas projektledare Olof Engstedt.
Finansiering av projektet är statliga fiskevårdsmedel förmedlade via Länsstyrelsen i Kalmar, Kalmar Sportfiskeklubb samt Kalmar kommun.

20160406_103124
Sportfiskarnas Olof Engstedt samt Hushållningssällskapets Carl Johan Månsson informerar markägare om åtgärden vid en av de tänkta åtgärdsplatserna vid Hultsby.