Ljungbyåns vattenråd: ”Var rädd om åns vatten”

Reportage Smålandsnytt, 16 juni
ola film

.
.
.
.
.
.
.
.
Pressmeddelande:

Förra veckan gick länsstyrelsen Kalmar län ut med ett pressmeddelande att uppmana allmänheten vara försiktig med åbevattning av trädgårdar. Den långvariga torkan påverkar inte bara Öland, även åarna på fastlandet har ont om vatten och grundvattennivåerna är historisk låga. Ljungbyåns vattenråd hoppas nu att många väljer att stänga av sina bevattningspumpar för att livet i ån skall klarar sig över sommaren.

Den torra försommaren ställer till det och påverkar många vattentjänster som vi är beroende av. Dricksvattenförsörjningen i Nybro och Kalmar är beroende av grundvattennivåerna, som har sjunkit drastiskt. När nederbörd minskar är det bara sjöar och andra vattenmagasin uppströms som förser ån med påfyllning.
”Åarna i vår del av landet är relativ små”, säger Renate Foks, projektledare vatten på Kalmar kommun ”Ljungbyån är Kalmars största å och sträcker sig ungefär 6 mil in i landet och har bara ett par sjöar i sitt vattensystem, medan andra mindre vattendrag, som Snärjebäcken och Halltorpsån helt saknar sjöar av någon omfattning”.

Vattennivåerna i ån varierar naturligt under året. Under ett normalt år kommer högsta flödet i Ljungbyån under vårmånaderna, och sensommaren har det lägsta flödet. Det låga vattenflödet den senaste månaden oroar Ljungbyåns Vattenråd.

”Just nu är vattenflödet viktigt bland annat för den nära hotade och rödlistade Vimman som är uppe för att leka i ån. Men även Öringynglens överlevnad står på spel, de kräver ett strömmande och friskt vatten”. Låg vattennivå och flöde innebär således ett stort problem, och sommaren har knappast ens börjat.” Vi måste ta ansvar så vi inte förstör för framtiden och hushålla med vattnet på ett förnuftigt sätt, säger Ola Sennefjord, ordförande i Ljungbyåns Vattenråd. ”Hoppas att många ta till sig länsstyrelsen uppmaning att inte bevattna med åvatten. Även om det ser bra ut precis utanför knuten nu, så påverkar du vattnet nedström och du ser inte allt som ske under vattenytan”

Vattenbristen i ån ställer till det för många djur och växter. Vid låg vattennivå ökar vattentemperaturen, fiskleken störs och utvecklingen av insekter som utgör maten för fiskar och fåglar. Stilstående varmt vatten kan dessutom börja lukta och bakterier frodas i dessa miljöer.

Faktaruta:

Ljungbyån, vars avrinningsområde har en total area på 758 kvadratkilometer, har sitt källområde i de västra delarna av Nybro kommun vid gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län och mynnar i Kalmarsund vid Ljungbylund. Avrinningsområdet är mycket sjöfattigt och det är endast en sjö som är en definierad vattenförekomst. De övre delarna domineras av skogsbygder medan jordbruksmarken ökar ner mot mynningen. I anslutning till Ljungbyån finns flera mycket värdefulla våtmarker och odlingsmarker. Delar av ån är utpekad som nationellt särskilt värdefulla vatten och havsöringsfisket lockar turister till området.
(källa: Länsstyrelsen Kalmar län)

Uppskattat vattenföring i Ljungbyån vid mynningen idag (13 juni) cirka 0,5 m3/s