Lyckat åtgärdsarbete i Snärjebäcken!

Norra Möre vattenråd har tilsammans med Sportfiskarna och Hushållningssällskapet genomfört ett projekt för att förbättra lekmöjligheterna för den havsöring som leker i Snärjebäcken, cirka två mil norr om Kalmar.

Under andra veckan i augusti jobbade Olof Engstedt, Carl Johan Månsson samt Tommy Karlsson med sten och grusutläggning i Snärjebäcken.

Arbetet inleddes med ett elfiske på fem lokaler, och öring påträffades vid samtliga. Vissa av sträckorna gav väldigt högt antal, 55 fiskar på en 15 m sträcka med en blandning av årsyngel samt 1- och 2åriga. Detta är väldigt skönt att veta att det fungerar ganska bra, det har aldrig gjorts ett riktigt elfiske i vattendraget så detta var goda nyheter, berättar Olof Engstedt.

Åtgärderna som nu är gjorda innebar att 25 ton lekgrus och 30 ton större sten har placerats ut främst nedströms Rockneby samhälle samt vid Hultsby. Detta har förbättrat lek- och uppväxtplatser och samtidigt skapat nya ståndplatser. Åtgärderna gynnar all biologisk mångfald i vattendraget och förhoppningsvis kommer öringen att trivas, säger Olof Engstedt.

Projektet finansieras av Kalmar Kommun, statliga fiskevårdsmedel förmedlade via Länsstyrelsen i Kalmar samt Kalmar Sportfiskeklubb.

Öringyngel i Snärjebäcken (Olof Engstedt)
öringyngel_snärjebäcken