Årsmöte 26 mars!

Styrelsen för Norra Möre Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd kallar härmed alla medlemmar till et årsmöte på söndag den 26e mars i Kalmar. Mötet börjar kl 10 och en gemensam lunch ingår. Efter lunch har vi bjudit in olika föreläsare som kommer bjuder på kunskap och samtal om brinnande frågor kring våtmarker, fisk, vattenförsörjning och finansiering av åtgärder.

Medlemmar samt intresserade är välkomna!

Anmäla dig här