Vattensmart sommar

Vattenråden stöttar länets vattenkampanj Vattensmart.

När vattennivåer i våra åar och sjöar sjunker, hotar det böndernas vattenförsörjning och överlevnad av växter och djur i och vid vattnet. Även om det kommer nederbörd tar växtligheten mycket av den och flöden i vattendragen återhämtar sig inte. Varje år går länsstyrelsen ut med uppmaning att sluta använda å och sjövatten för bevattning därför att det är inte tillåtet när tillgången på vatten är begränsad.

Bli vattensmart genom att till exempel:
 Spara regnvatten i vattentunna
 Vattna enbart de växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
 Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
 Anlägg våtmark, bevattningsdamm etc. och se över dräneringssystemet.

Följ kampanjen Vattensmart och hitta fler spartips på facebook.com/vattensmart