Biotopvård i Snärjebäcken för andra året i rad

Förra veckan genomförde vi biotopvård i Snärjebäcken på sträckan mellan Nöbble gård och Rockneby. Arbetet finanansieras av Kalmar kommun, Kalmar sportfiskeklubb och statliga fiskevårdspengar.
Åtgärdsarbetet genomfördes av personer från vattenrådet, Sporfiskarna, Hushållningssällskapet, Sportfiskeklubben och kommunen. Filmen ger ett intryck av arbetet och resultatet