Biotopvårdsdagar i Hagbyån och Halltorpsån

Under två arbetsdagar kommer vi utföra biotopvårdarbete i Hagbyån och Halltorpsån. Arbetet innebär att lägga i lekgrus i åarna samt manuell biotopvård genom att sprida lekgruset och flytta på större stenar. Detta gör vi för att gynna fiskbeståndet och stärka åns ekologiska status!

Den 30e augusti kommer vi jobbar i Hagbyån mellan gamla E22 och Igelösa och den 6e september står Halltorpsån på tur, området kring Lilla Namnerum.

Arbetet sker under ledning av Markus Arnesson och Carl-Johan Månsson och i samverkan med markägarna. Under dagarna behövs extra mankraft som vill hjälpa till att sprida gruset. Krattor, handskar, skyffel och dricksvatten finns tillgängligt.

Samling både dagarna är kl 09. Ta med fika och matsäck om ni avser stanna hela dagen. Kan ni komma del av dag ange detta vid anmälan.

All hjälp är välkommen!
Mer info och anmälan till Renate (0480 450173) eller Ola (0480 450406)

Arbetet sker som del av projektet Levande Vattendrag