Underlag till årsmötet

Välkommen till årsmöte och vattendagen den 17e mars
Läs mer om programmet och anmälan

Här hittar ni handlingarna:

Norra Möre Vattenråd:
Agenda årsmöte 2018 Norra Möre VR
Ekonomisk berättelse och budget Norra Möre VR
Verksamhetsberättelse 2017 och plan 2018 Norra Mör VRe

Ljungbyåns Vattenråd
Agenda årsmöte 2018 Ljungbyåns VR
Ekonomisk berättelse och budget Ljungbyåns VR2017-2018
Verksamhetsberättelse 2017 och plan 2018 Ljungbyåns VR

Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd:
Agenda årsmöte 2018 Hagbyåns-Halltorpsåns VR
ekonomi ber. och budget Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2017-2018
Verksamhetsber 2017 och plan 2018 Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd