Tyck till om ditt vatten!

Nu är det dags för vattenrådens samrådsmöten där Länsstyrelsen i Kalmar län kommer att vara moderatorer. Vi bjuder in närboende, markägare och naturintresserade på en dialog och formulera svar på det som vi anser är de viktiga frågorna som svenska myndigheter bör fokusera på:
– Hur mycket är ett levande vattendrag och ett rent hav värt för oss? Hur och vem ska betala?
– Hur ska vi som samhälle lösa vattenbristen och översvämningar i ett föränderligt klimat?
– Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplast i havet. Hur ska vi lyckas möta dessa problem?

Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån
11 april, kl 18, Ljungbyholms komundelskontoret, Harbyvägen 3
19 april, kl 18 Kommunhuset i Nybro, Dunderbergsgatan 2

Norra Möre: Kalmar stad, Törnebybäcken, Surrebäcken, Abyån, Snärjebäcken och Nävraån
12 april, kl 18, Läckeby Bygdegård, Slätgatan 13

Samrådsmaterialet finns även på vattenmyndigheternas hemsida.
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx
Här finns också en webformulär där du kan skick in dina svar.

Anmälan till info-a- vattensamling.se eller 0480 450173