Mikroplast

Visste du att mikroplast finns till och med i havssalt?
Mikroplaster hamnar i näringskedjan och vandrar upp hela vägen till vårt matbord!

Det är inte för sent, men med dagens teknik är nästan omöjligt att rena
bort mikroplaster som redan hamnat i marin miljö. Det kan bli för sent om
vi inte gör vad vi kan för att komma tillrätta med problemen – att vi hjälps
åt!

Släng inte skräp på marken eller i vatten

Undvik produkter och kläder med mikroplaster. Till exempel:
• Polyeten/polyethylene (PE)
• Polypropylen/polypropylene (PP)
• polyvinylklorid (PVC)
• plexiglas
• nylon
• polyester/polyamid

Gör det här i stället:
• Välj produkter som är miljömärkta (Bra miljöval, Svanen, EU Ecolabel).
• Tvätta mindre och fyll tvättmaskinen – då sparar du ju även på vatten! Skippa sköljmedlet när du tvättar, så lossnar färre mikroplaster. Försök att
vädra och ta bort enstaka fläckar med våt trasa i stället.
• Plocka gärna upp skräp, risken är att det hamnar i havet på ett eller annat sätt. Delta i senaste trenden, att plocka skräp och jogga samtidigt: Plogga!
• Har du båt? Byt slitna tampar till båten och återvinn dem

Tillsammans kan vi göra skillnad och förbättra Östersjöns miljö både för oss och framtida generationer!

#vattenråd