Nummer 15 av 17

Känner du till de 17 globala mål som världens länder har antagit för att lösa några av planetens största utmaningar?
Nummer 15 i denna lista handlar om att skapa, bevara och främja biologisk mångfald.

Den 21e november var vi inbjudna att berätta om vattenrådens arbete med naturvård i vattendragen under en filmmatiné om globala målen i Kalmar.
Nedan ett urval från föreläsningen.

[slideshow_deploy id=’1974′]

Läs mer om gloabla målen på:
http://www.globalamalen.se/
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!