Kurs om naturvärden i ängs och betesmarker

Kvällskurs, 29 april, kl 18-21. Rådhuset, Stortorget, Kalmar
Vattenråden organiserar en kurskväll om kulturmarker, vatten och natur.
Kursen är riktat till er som vill få mer kunskap om hur man kan sköta marker för att utveckla och bibehålla naturvärden och vilka ersättningar man kan få för detta. Under kvällen informerar vi också särskilt skötsel av marker som ligger i strandära områden – t ex strandängar, vattendrag eller sjökanter.
På kursen kan man teckna sig som intresserad för en gratis rådgivning av en naturexpert.
Kursen organiseras i samverkan med Ecocom och med stöd av Landsbygdsprogrammet .

Kursen är kostnadsfri och fika ingår.
Anmälan till vattenrådssamordnaren: renate.foks@kalmar.se, senast 26 april