Strandstädning

Under mars och april har vatenråden varit ute och städat stränder, öar och vattenkanter från skräp.

Mycket har samlats in och återvunnits. Sammalagt har vatenråden samlat över 173kg skräp.
Men vi hann bara med en bråkdel av alla kuststränder och vattenkanter.

Hjälp med under vårvandringen, joggningsturen och utflykten. Håll vår kust rent!