senaste nytt

Ostkustens Vattensamling

Non-governmental organisation (NGO)
131

I Ostkustens vattensamling samverkar flera lokala vattenråd i sitt arbete för ett bättre vatten

Ostkustens Vattensamling

Ostkustens Vattensamling

3 days 8 hours ago

Ostkustens Vattensamling

2 weeks 17 hours ago

OBS: Nu råder det vattenbrist i bäckar och åarna! Åbevattning är inte tillåten tills vidare. ”Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön, som till exempel om vattendragens botten torrläggs. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna” säger länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---kalmar/2020-06-29-anvand-inte-avatten-for-att-bevattna-falt-och-tradgardar.html

Ostkustens Vattensamling

1 month 1 week ago

Det är någonting speciellt med att vattenråden tar emot ett miljöpris i hällregn. 😃👍🌧💧 nxt.barometern.se/kalmar/vattenraden-i-kalmar-prisades

Ostkustens Vattensamling

1 month 4 weeks ago

Varför är gäddor och abborrar en så viktig art? Lyssna på herr Berger

Ostkustens Vattensamling

2 months 4 weeks ago

Är du lärare eller fritidspedagog i Kalmar eller Nybro kommun och vill flytta undervisningen utomhus? Kontakta oss på Ostkustens Vattensamling för utbildning och material som hjälper dig att organisera lärandet om natur, ekologi och vatten utomhus, nära skolan.

Ostkustens Vattensamling

3 months 5 days ago

Igår invigdes utomhusutställningen om vårt sötvatten med naturfotografen Johan Hammar. Den finns på Kaggensgatan i Kalmar till mitten av maj

Ostkustens Vattensamling

Ostkustens Vattensamling

3 months 5 days ago

Igår invigdes utomhusutställningen om vårt sötvatten med naturfotografen Johan Hammar. Den finns på Kaggensgatan i Kalmar till mitten av maj

Ostkustens Vattensamling

3 months 5 days ago

Naturfotografen Johan hammar berättar om när han fotograferade under ytan i Ljungbyån

Ostkustens Vattensamling

Ostkustens Vattensamling

3 months 1 week ago

Ostkustens Vattensamling

3 months 3 weeks ago

Igår klarade samtliga vattenråd av sina årsmöten och konstituerande möten med den nya styrelsen! Allt genom Zoom. Tack och bravo alla som ställde upp och vågade testa den nya tekniken! Och ni som inte kunde, men vill veta mer hur ni kan delta framöver eller ni som också vi organisera möten med zoom. Ta kontakt med oss, vi kan hjälpa till! youtu.be/BGH1y70zSkg