Ostkustens Vattensamling är ett samarbete mellan tre vattenråd längs med den Småländska kusten.
Vattenråden verkar för ett bättre vatten i våra vattendrag och därmed också för en bättre kustmiljö.

I samarbetet ingår:
Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd
Ljungbyåns Vattenråd
Norra Möre Vattenråd

Samordnare är Renate Foks, Kalmar kommun.
Kontakt: info@vattensamling.se eller 0480 450173

Ostkustens Vattensamling började som LEADERprojekt 2012-2014 där också Ölands Vattenråd, Kalmar kustmiljöföreningen och 4 kommuner deltog.
Läs mer om projektet här.