Vattendetektiver är ett projekt som riktat sig till elever och lärare i grundskolan i Kalmar och Nybro. Projektet är ett initiativ av tre samverkande vattenråd som arbetar med vattenfrågor i båda kommuner.

Vatten är ett utmärkt tema för att arbeta med i flera ämnen och mål i läroplanen, samt skapa kontakter med aktörer i samhället. Deltagande skolor i Vattendetektiver får stöd att komma igång med vatten som ämnesövergripande ämne i lärandet.

www.vattendetektiver.se