Ostkustens Vattensamling

1 day 14 hours ago

Skydda våra vikar Grunda vikar som är skyddade från vågor och erosion med mer stillastående vatten som värms upp är viktiga miljöer för så väl

Ostkustens Vattensamling

4 days 14 hours ago

Båtbottenfärger TBT var förr en vanlig och effektiv biocid i båtbottenfärger. Tributyltenn, TBT är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer och är numera helt

Ostkustens Vattensamling

1 week 3 days ago

Fritidsbåtars påverkan på våra kustmiljöer Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera

Ostkustens Vattensamling

1 week 5 days ago

Söndagen den 27 september 2020 anordnades en informationsträff ute på Revsudden. Det var vattenråden tillsammans med Kalmar kommun, LNU och SVOIF som bjöd in boende

Ostkustens Vattensamling

1 month 1 day ago

Vatten är liv... och konstig.. och utomjordisk.
Vi är vatten-samling 🙂

Ostkustens Vattensamling

2 months 20 hours ago

Vi i vattenråd vill gärna inspirera trädgårdsägare att göra trädgårdar vattensmart och giftfri. En sätt att göra det är att främja den biologiska mångfalden i

Ostkustens Vattensamling

2 months 1 day ago

En påminnelse!

Ostkustens Vattensamling

2 months 3 days ago

Kalmars vattenrapport: Efter semesterperioden har Kalmars vattenförbrukning gått upp med 9%! Kom igen nu, bättre kan vi! Var sparsamt med vatten. kalmarvatten.se/om-kalmar-vatten-ab/vattenrapporten.html

Ostkustens Vattensamling

2 months 4 days ago

Just nu pågår algblomning i en stor del av Östersjön. Genom att samverka kan vi tillsammans minska övergödning i Östersjön. Men det behövs tålamod och

Ostkustens Vattensamling

2 months 4 days ago

Det här gäller redan sedan juli, men länsstyrelsen måste komma ut med uppmaningen en gång till: var sparsam med vattning ur egen brunn och använd