Ni har väl inte glömt vår föreläsning den 17/2 kl:15:00 Länk kommer inom kort på hemsidan vattensamling.se. alt vid anmälan till Ola Sennefjord!Nedan kan ni se en vän som hittade tillbaka till sina vatten i höstas!Välkomna! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi fortsätter vår föreläsningsserie med att hälsa alla välkomna att lyssna på Karl-Johan Persson från Länsstyrelsen i Kalmar.NÄR: Den 17/2 Kl: 15.00 VAR: via zoomAnmälan görs till Ola Sennefjord för att få länk till föreläsningen för att vara helt säker på att få tillgång till LIVEsändningen.Hjärtligt välkomna! / Mvh Ola ... See MoreSee Less
View on Facebook
Här nedan kommer länken till föreläsningen som är nu på Onsdag den 27/1 Kl:15.00. Väl mött!Hälsar Ola Sennefjordus02web.zoom.us/j/84106801448?pwd=dnNIbW96WkhjcFFCNklRaU5Id2lYdz09 ... See MoreSee Less
View on Facebook
SE HIT!Nu rivstartar Ostkustens vattensamling en digital föreläsningsserie där vi börja med sötvatten och dess rinnande vattendrag. Därefter följer en föreläsningsserie som kommer att beröra såväl vatten i skogen, våtmarker, tätorter, kust och vikten av biologisk mångfald.Först ut är mMaria Hauxwell på Länsstyrelsen i Kalmar. Hon kommer att föreläsa om vikten av bra förutsättningar för ett välmående vattendrag. Hjärtligt välkomna! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biotopvård har effekt. Fortsatt finns väldigt mycket att göra för att gynna fisken i de tre vattendragen och de har alla tre en enorm potential. Så sammanfattas rapporten från elfiskeundersökningen som gjorts i tre vattendrag i Kalmar under hösten 2020.Flera projekt med åtgärder förbättra lek- och vandringsmöjligheter för fisk har genomförts i Kalmar kommun de senaste åren. Genom elfisket kan man bedöma status och naturvärde av en sträcka i ett vattendrag och utvärdera utfallet av olika vattenåtgärder. Elfisket ger inte bara en god indikation på statusen hos fisken utan är ofta tydligt sammankopplat med andra biologiska värden.Elfisket har genomförts på sex lokaler i vattendragen Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån i Kalmar kommun under hösten 2020. Resultatet visar att samtliga undersökta lokaler visar på en uppgång efter utförda biotopåtgärder. Trots låga vattenflöden ser man en uppgång av öring på flera platser. Biotopvården skapar bättre förutsättningar för fisken att klara av låga flöden. Undersökningen visar att de tre vattendragen är mycket viktiga för öringen och en mängd andra fiskarter. Fler åtgärder behövs dock i samtliga vattendrag och fokus bör ligga på fungerande fiskvägar för både upp- och nedströms vandring.Hela rapporten finns att läsa här: media.vattensamling.se/2019/10/Elfisken-i-Kalmar-kommun-2020_version2.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
Äger du torvmark med granskog? Och har du granbarkborreangrepp? Då har du världens bäste förutsättnignar at anlägga en våtmark och gö en stor insats för klimatet och vattnet. Bli inspirerad av denna filmen. Ta kontakt med din kommun att få hjälp. Sök LONA-bidrag för att projektera en våtmark på din mark. Nästa omgång att söka LONA-bidrag slutar sista november! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Det har anlagts flera våtmarker i vårt verksamhetsområdet senaste året. Den senaste anlades vid Törnerum i oktober i år. Fint resultat av samverkan mellan markägare, kommunen och Sportfiskarna. ... See MoreSee Less
View on Facebook