Ostkustens Vattensamling

10 hours 21 minutes ago

Biotopvård har effekt. Fortsatt finns väldigt mycket att göra för att gynna fisken i de tre vattendragen och de har alla tre en enorm potential.

Ostkustens Vattensamling

3 weeks 2 days ago

Äger du torvmark med granskog? Och har du granbarkborreangrepp? Då har du världens bäste förutsättnignar at anlägga en våtmark och gö en stor insats för

Ostkustens Vattensamling

3 weeks 2 days ago

Det har anlagts flera våtmarker i vårt verksamhetsområdet senaste året. Den senaste anlades vid Törnerum i oktober i år. Fint resultat av samverkan mellan markägare,

Ostkustens Vattensamling

1 month 3 days ago

Skydda våra vikar Grunda vikar som är skyddade från vågor och erosion med mer stillastående vatten som värms upp är viktiga miljöer för så väl

Ostkustens Vattensamling

1 month 6 days ago

Båtbottenfärger TBT var förr en vanlig och effektiv biocid i båtbottenfärger. Tributyltenn, TBT är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer och är numera helt

Ostkustens Vattensamling

1 month 1 week ago

Fritidsbåtars påverkan på våra kustmiljöer Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera

Ostkustens Vattensamling

1 month 2 weeks ago

Söndagen den 27 september 2020 anordnades en informationsträff ute på Revsudden. Det var vattenråden tillsammans med Kalmar kommun, LNU och SVOIF som bjöd in boende

Ostkustens Vattensamling

2 months 4 days ago

Vatten är liv... och konstig.. och utomjordisk.
Vi är vatten-samling 🙂

Ostkustens Vattensamling

3 months 3 days ago

Vi i vattenråd vill gärna inspirera trädgårdsägare att göra trädgårdar vattensmart och giftfri. En sätt att göra det är att främja den biologiska mångfalden i

Ostkustens Vattensamling

3 months 3 days ago

En påminnelse!