Ostkustens Vattensamling

3 days 2 hours ago

En internationell utblick: stort restaureringsprojekt i Tjechien har restaurerat 243 ha våtmark, 37 km diken och 4,5 km vattendrag life.npsumava.cz/en/2021/01/11/2020-restoration-season-overview/

Ostkustens Vattensamling

3 weeks 6 days ago

I Finland har de mätt vattentemperatur i Östersjön sedan 1927 "Vi har haft ett ökat medeltal på 2 grader sedan 1990, sett ur det långa

Ostkustens Vattensamling

1 month 3 weeks ago

Biotopvård har effekt. Fortsatt finns väldigt mycket att göra för att gynna fisken i de tre vattendragen och de har alla tre en enorm potential.

Ostkustens Vattensamling

2 months 2 weeks ago

Äger du torvmark med granskog? Och har du granbarkborreangrepp? Då har du världens bäste förutsättnignar at anlägga en våtmark och gö en stor insats för

Ostkustens Vattensamling

2 months 2 weeks ago

Det har anlagts flera våtmarker i vårt verksamhetsområdet senaste året. Den senaste anlades vid Törnerum i oktober i år. Fint resultat av samverkan mellan markägare,

Ostkustens Vattensamling

2 months 3 weeks ago

Skydda våra vikar Grunda vikar som är skyddade från vågor och erosion med mer stillastående vatten som värms upp är viktiga miljöer för så väl

Ostkustens Vattensamling

2 months 4 weeks ago

Båtbottenfärger TBT var förr en vanlig och effektiv biocid i båtbottenfärger. Tributyltenn, TBT är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer och är numera helt

Ostkustens Vattensamling

3 months 4 days ago

Fritidsbåtars påverkan på våra kustmiljöer Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera

Ostkustens Vattensamling

3 months 6 days ago

Söndagen den 27 september 2020 anordnades en informationsträff ute på Revsudden. Det var vattenråden tillsammans med Kalmar kommun, LNU och SVOIF som bjöd in boende

Ostkustens Vattensamling

3 months 3 weeks ago

Vatten är liv... och konstig.. och utomjordisk.
Vi är vatten-samling 🙂