Ostkustens Vattensamling

3 days 14 hours ago

Vissa våtmarker växer igen snabbare än andra. Denna våtmark har 7 år på nacken. Dammen har stoppat en hel del fosforrikt sediment att nå sundet. Nu ska sedimentfällan grävas ut så att dammen kan fortsätta fungera som fosforfälla.

Ostkustens Vattensamling

4 days 21 hours ago

Tänk att vi började så här för 2 år sedan med manuella insatser i våra vattendrag. Sedan dess har vi även anlagt nya våtmarker, hundratals meter svämzon och lekbottnar med hjälp av grävmaskiner och dumpers. Människan och maskiner tillsammans alltså.

Kalmar kommun gör fina biotopvårdande insatser nu i samarbete med Ljungbyåns och Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd. Här gör Ecocoms Marcus Arnesson en spontaninterrvju med kommunens projektledare Renate Foks när lekgrus läggs ut i Halltorpsån. #biotopvård #öring #lekgrus #ifält #ecocomab

Ostkustens Vattensamling

1 week 5 days ago

Vi blir jätteglad när det skrivs om våtmarksarbete i allmänhet, men det är ännu roligare när det skrivs om en våtmark i vårt verksamhetsområde. Ljungbyåns Vattenråd. #ljungbyån #hossmo #vattenråd http://www.ostrasmaland.se/kalmar/vatmarkerna-som-ska-radda-miljon/

Våtmarkerna som ska rädda miljön - Östra Småland

Ostkustens Vattensamling

2 weeks 3 days ago

Också vi är med på Svartbäcksmåladagen. Välkomna besöka vår station och prova på spela fiskvandringsspelet eller håva vattendjur

Räddningstjänsten Nybro kommer självklart delta på Svartbäcksmåladagen nu på lördag 7/9 klockan 10. Ta med dig hela familjen och kom du också. Efteranmälan till våra lopp går att göra på plats 🙂

Foto's uit het bericht van Ostkustens Vattensamling

Ostkustens Vattensamling

3 weeks 5 days ago

Kom och träffa vattenråden på stortorget denna vecka! Hjälp oss att göra Kalmarsund renare.

Skräp och plast hör inte hemma i havet eller vid stranden. Under Kalmarsundsveckan gör vi sundet lite renare. Du väljer om du vill plocka, plogga eller cykla. Om du vill vara själv eller i en grupp. Material lånar du av oss. Hämta soppåsar vid vår monter under veckan.
Hur mycket skräp har vi samlat på lördag kl 15?
#kalmarsundsveckan

Ostkustens Vattensamling

1 month 10 hours ago

På söndag kommer vi vara på Madesjödagen i Nybro. Välkommen träffa och prata vatten med oss!

Ostkustens Vattensamling

1 month 11 hours ago

Om någon undrar vad Ola Sennefjord håller på med under dessa dagar? Våtmarksbyggande på gång!

Ostkustens Vattensamling

1 month 2 days ago

Nu händer det! Under sensommaren blir allt planeringsarbete verklighet.

Stenblock och grus ska locka fler havsöringar att leka
Växjö stift, Svenska kyrkan

Ostkustens Vattensamling

1 month 2 days ago

Under de senaste två veckor har vår projektledare Ola varit ute i fält och ledd biotopvårdsarbetet i åarna.

Eldsjäl och projektledare Ola Sennefjord visar restaureringen av en del av Ljungbyån (Hossmoån). Växjö stift är en av markägarna och projektet är en biotophöjande åtgärd som på sikt ska förbättra livet för fåglar, fiskar och andra arter längs ån.