Vattendetektiver är ett projekt som riktat sig till elever och lärare i grundskolan i Kalmar och Nybro. Waterwatch är vårt fortsättningsprojekt som riktar sig även till gymnasiet och vuxna.

Projekten är ett initiativ av tre samverkande vattenråd som arbetar med lokala vattenfrågor.

Vatten är ett utmärkt tema för att arbeta med i flera ämnen och mål i läroplanen, samt skapa kontakter med aktörer i samhället. Deltagande skolor i våra projekt får stöd att komma igång med vatten som ämnesövergripande ämne i lärandet.

www.vattendetektiver.se
www.waterwatch.se

Vattenväsenvandringar. Våra självguidade vattenväsenvandringar i Stensö och Krankelösa holm (norr om Ljungbyholm) går utmärkt att ha som aktivitet under en ute-dag.