Ett kunskapsuppbyggnads- och kunskapsspridningsprojekt

Ladda ner projektets broschyr ”Vassa råd”

Kustmiljöområdena har gemensamma att de är påverkade av hög näringsbelastning, båda historiskt och aktuellt. Medan arbetet pågår att minska belastning från land och från hav, ser vi att naturmiljön påverkas på grund av övergödningen. Det handlar om snabbare vasstillväxt, ökade växtlighet och antal trådalger och cyanobakterier. Samtidigt varnas det för att problem med algblomning kommer öka på grund av klimatförändringarna.  Skötselåtgärder med gammal kunskap har på många platser inte lett till någon förbättring och behovs ser om med dagens nya kunskap och ändrade förutsättningar.

Syftet med projektet är att:

  •  samla in
  • sammanställa 
  • sprida kunskap
    om näring och övergödningseffekter i våra kustmiljöer, samt vilka åtgärder och naturvård som behöver göras inom områdena.