Hagbyåns och Halltorpsåns Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten. Vårt verksamhetsområde utgörs av Hagbyåns och Halltorpsåns avrinningsområden och däröver kustområdet vid mynningerna samt Hagby kustområde. Avrinningsområdena ligger i södra delen av Kalmar län och omfattar delar av Kalmar och Nybro kommun och en liten del ligger även i Torsås kommun.

Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd Verksamhetsplan 2024

Om verksamhetsområdet
Vattenrådets verksamhet
Protokoll
Skrivelser och yttranden

Styrelse 2024:

Ordförande: Lennart O Werner, Kalmar Kommun
Vice ordförande: Daphne Thuvesson, privat

Ledamöter:
Roland Williamsson, LRF
Kimberly Melkersson, privat
André Torstensson, Södra
Harald Persson, Kalmar Vatten
Hans-Åke Andersson, Nybro kommun
Thomas Emrin, privat
Anders Hultgren, Nedre Hagbyån FVO

Ersättare:
Aron Cedergren, LRF
Cathrine Johansson, Södra
Sara Paulsson, Kalmar kommun
Charlotte Andersson, Nybro kommun
Karin Nilsson, privat
Sune Jonsson, Nedre Hagbyån FVO
Bo Sagerfors, privat
Anders Sandsborg, privat

Samordnare,sekreterare och kassör: Renate Foks, Kalmar kommun

Vision:
Vattenrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för att skapa samsyn och främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och långsiktig biologisk mångfald.

Mission:
Vattenrådet vill uppnå visions mål genom ett aktivt deltagande och samarbete bland alla berörda aktörer/intressen.
Genom att skapa en plattform där många olika intressen möts, skapas en plats för dialog, nya kunskaper och erfarenhetsutbyte.
Vattenrådet vill öka kunskap och främja kommunikation mellan ansvariga myndigheter och berörda aktörer kring vattenfrågor i avrinningsområdet.

Långsiktiga mål (var är vi om 5-10år):
– Vattenrådet har förbättrat samarbete mellan myndigheten och andra organisationer i verksamhetsområdet.
– Vattenrådet har ökat kunskap om och skapat samsyn kring vattenhushållningsfrågor i avrinningsområdena. Kunskap om vattenflöden, reglering, magasinering och sammanhang mellan mark- och vattenanvändning i våra områden har ökat
– Vattenrådet genomför och är rådgivare för (småskaliga) åtgärder för ett bättre vatten.
– Allmänheten har bättre kännedom om vattenrådet och vattenvårdsarbetet. Specifik har vattenrådet ökat engagemang och kunskap hos skolelever och skolpersonal.