Hagbyåns och Halltorpsåns Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten. Vårt verksamhetsområde utgörs av Hagbyåns och Halltorpsåns avrinningsområden och däröver kustområdet vid mynningerna samt Hagby kustområde. Avrinningsområdena ligger i södra delen av Kalmar län och omfattar delar av Kalmar och Nybro kommun och en liten del ligger även i Torsås kommun.

Om verksamhetsområdet
Vattenrådets verksamhet
Protokoll och skrivelser

Styrelse 2019:

Ordförande: Roland Williamsson, LRF
Vice ordförande: Daphne Thuvesson

Ledamöter:
Sune Jonsson, Nedre Hagbyån FVO
Andre Torsetensson, Södra
Harald Persson, Kalmar Vatten
Frida Jonsson, Kalamr Kommun
Kenneth Petersson, Nybro Kommun
Jan Andersson
Thomas Emrin

Ersättare:
Aron Cedergren, LRF
Cathrine Johansson, SÖDRA
Anna Carnelius, Kalmar kommun
Stephan Quist, Kalmar kommun
Linda Olsson (FL)/ Charlotte Andersson, Nybro kommun
Karin Nilsson
Sven Fredriksson
Anders Franzén
Erland Patrikson

Samordnare (Sekreterare och kassör): Renate Foks

Intressen representerade i styrelsen: Markägare, LRF, Södra, fiskevattenägarna, kustmiljöförening, småbrukare, privatpersoner, Kalmar kommun, Nybro Kommun, Kalmar Vatten .

Vision:
Vattenrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för att skapa samsyn och främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och långsiktig biologisk mångfald.

Mission:
Vattenrådet vill uppnå visions mål genom ett aktivt deltagande och samarbete bland alla berörda aktörer/intressen.
Genom att skapa en plattform där många olika intressen möts, skapas en plats för dialog, nya kunskaper och erfarenhetsutbyte.
Vattenrådet vill öka kunskap och främja kommunikation mellan ansvariga myndigheter och berörda aktörer kring vattenfrågor i avrinningsområdet.

Långsiktiga mål (var är vi om 5-10år):
– Vattenrådet har förbättrat samarbete mellan myndigheten och andra organisationer i verksamhetsområdet.
– Vattenrådet har ökat kunskap om och skapat samsyn kring vattenhushållningsfrågor i avrinningsområdena. Kunskap om vattenflöden, reglering, magasinering och sammanhang mellan mark- och vattenanvändning i våra områden har ökat
– Vattenrådet genomför och är rådgivare för (småskaliga) åtgärder för ett bättre vatten.
– Allmänheten har bättre kännedom om vattenrådet och vattenvårdsarbetet. Specifik har vattenrådet ökat engagemang och kunskap hos skolelever och skolpersonal.