Vill du veta mer om vårt gemensamma vatten? Kanske vill du veta mer vad vattenråden gör och vad du kan göra? Här kommer några svar:

Vad är ett vattenråd? (länk)
”Vattenorganisationer är ett samlingsnamn för vattenråd, vattenförbund och vattenvårdsförbund där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. De arbetar med vattnens avrinningsområden som utgångspunkt. Organisationerna kan exempelvis ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra utbildningsinsatser.”

Här hittar du:

Filmer

Dokument

Länkar