FILMER

Våra egna filmer:

Gemensamt med andra vattenråd i länet har vi gjort en film om vattenrådens arbete

Vattenråden har skapat några egna filmer för att lära om vatten och hur man kan arbeta för att förbättra tillgång och kvalitet på vattnet.

Föreläsningsserie från 2021: Se alla filmer

Här finns alla filmer i serien:
Vattendragets Ekologi
Biotopvård i rinnande vatten
Skogens vatten
Våtmarker
Vatten i stad och tätort
Kustmiljö
Småkryp i vattnet
Vattenrening

Vi har gjort två filmer om vattenrådets arbete vid Snärjebäcken:
Biotopvård i Snärjebäcken
Provtagning i Snärjebäcken

Glöm inte kolla på sidan VATTENFILMER också.
Här vi samlat filmer från andra organisationer med goda exempel vad man kan göra för ett bättre vatten.