Vad är ett vattenråd?
Vattenråd är ett lokalt samverkansorgan. Vattenråden arbetar för att tillsammans skapa förståelse för de vattendrag som finns nära oss och vad man kan göra för att förbättra vattnets status.

Några aktiviteter vattenråden kan arbeta med är:

 • Informationspridning och utbildning
 • Samråd och remiss
 • Åtgärder och förbättring
 • Styrelse
  I de olika styrelserna finns representanter från kommuner, skogsbruk, jordbruk, markägare, fiskerinäring, natur/kustmiljö, privatpersoner med flera.

  Avrinningsområde
  Vattenråden ska representera alla intressen i avrinningsområdet och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta. Rådens uppgift är att fungera som ett lokalt forum och en dialogpart till myndigheter för vattenfrågor.

  Vattenråden som numera ingår i Ostkustens Vattensamling är:
  Norra Möre Vattenråd
  I vattenrådet ingår flera mindre vattendrag: Nävraån, Danesjökanalen, Åbyan, Surrebäcken, Snärjebäcken och Törnebybäcken. Ordförande är Örjan Ivansson

  Ljungbyåns Vattenråd
  Ljungbyåns avrinningsområde omfattar en stor del av Nybro kommun, samt flera tätorter i Kalmar kommun. En del av ån är dessutom klassat som Natura 2000 område. Ordförande är Ola Sennefjord Jonsson

  Hagbyåns & Halltorpånsvattenråd
  Åar som rinner genom södra delar av Kalmar kommun, och en mindre del genom Nybro Kommun. Ordförande är Roland Williamsson

  Samarbete
  Som resultat av tidigare samarbetsprojekt, har vi ett nära kontakter och samarbete med Kalmar Kustmiljöförening, Ölands Vattenråd, Torsås kustmiljögrupp och Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken.

  Gemensamma projekt drivs som del av nätverket Kalmarsundskommissionen

  Intresseanmälan, bli medlem, frågor? Ta kontakt med vattenrådssamordnaren: tel: 0480 450173 eller renate.foks på kalmar.se