2015-2017 utvecklade vi en digital karta som vattenråden använder i sin verksamhet, bland annat för att lokalisera problem och åtgärdsplatser.

Vattenrådskartan utvecklades med statligt stöd från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt). Vattenråden och Kalmar kommun medfinansierade projektet.

VATTENRÅDSKARTAN
En publik vattenrådskarta finns här

TÖRNEBYBÄCKENS ÅTGÄRDSPLAN
För Törnebybäcken har vi gjort en egen åtgärdskarta med flera åtgärdsförlsag som vattenrådet och Kalmar kommmun jobbar vidare med