Aktuella projekt:
LONA ”Vattenråd för renare Östersjö”, 2020-2024 Ett projekt där vattenråden kartlägger områden för åtgärder, gör utredningar, tar kontakt med marktägare och gör informationsinsatser.

Redovisning av några avslutade projekt:
Vårda våra vikar kartläggning av och skötselförslag för levande kustvikar
Levande Vattendrag, samordnade biotopinsatser i Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Ett flerårig projekt med stöd från Miljöfonden, Europeiska Havs-och Fiskerifonden; SydOstLeader samt Kalmar och Nybro Kommun.
Skolprojektet Vattendetektiver (bidrag: LONA, SydOstLeader, Kalmar kommun och vattenråden)
Utveckling av vattenrådskartan, samt åtgärder för minskat näringsbelastning i Norra Kustmiljö och Törnebybäcken (bidrag: LOVA, Kalmar kommun och vattenråden)
Biotopåtgärder i Snärjebäcken (bidrag: fiskevårdsmedel länsstyrelsen, Kalmar kommun och Kalmar Sportfiskeklubb)
Giftfri Trädgård, samarbete med vattenråden, Kalmar och Nybro kommun, Kalmar Vatten och Studiefrämjandet
VattenInspiratörer: Vandringar med Vattnets väsen samt naturupplevelsestigar (med stöd från LONA och Kalmar kommun)
Leader projekt Ostkustens Vattensamling: Vattenrådens första projekt som syftade på att utveckla vattenrådens arbete och starta åtgärdsarbetet.