Vattenråden samarbetar för att kunna utveckla arbetet och genomföra projekt

Aktuella projekt:
Levande Vattendrag, samordnade biotopinsatser i Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Ett flerårig projekt med stöd från Miljöfonden, Europeiska Havs-och Fiskerifonden; SydOstLeader samt Kalmar och Nybro Kommun.
Skolprojektet Vattendetektiver (bidrag: LONA, SydOstLeader, Kalmar kommun och vattenråden)
Utveckling av vattenrådskartan, samt åtgärder för minskat näringsbelastning i Norra Kustmiljö och Törnebybäcken (bidrag: LOVA, Kalmar kommun och vattenråden)
Biotopåtgärder i Snärjebäcken (bidrag: fiskevårdsmedel länsstyrelsen, Kalmar kommun och Kalmar Sportfiskeklubb)
Giftfri Trädgård, samarbete med vattenråden, Kalmar och Nybro kommun, Kalmar Vatten och Studiefrämjandet
VattenInspiratörer: Vandringar med Vattnets väsen samt naturupplevelsestigar (med stöd från LONA och Kalmar kommun)

 

Avslutade projekt