VattenInspiratörer var ett projekt av Ljungbyåns Vattenråd och Norra Möre Vattenråd i samverkan med Kalmar Kommun, Ecocom och med stöd av LONA

Projektets syfte var att öka delaktighet och kunskap om vattenfrågor hos invånare och besökare i Kalmar kommun. I projektet har det organiserats ett antal upplevelsevandringar och två självguidade upplevelsestigar har skapats.

Upplevelsevandringarna Upplev Ljungbyån – En vandring med vattnets väsen., organiserades i april, maj och augusti 2017.
De självguidade ljudvandringar Vattnets Väsen presenterades under höstlovet 2017. De finns på Stensö och vid Krankelösaholm, ett par kilometer norr om Ljungbyholm, längs med Ljungbyån. På denna sida kan du läsa hur du kommer igång.