Biotopkartering

Vattenråden arbetar för ett bättre vatten, bland annat en hög ekologisk status i vattendragen.
För många vattendrag saknas en kartläggning av naturvärden, hot och möjligheter.En bra kartläggning ger underlag för åtgärder som främjar den ekologiska statusen i vattendragen. Därför att vattenråden och Kalmar kommun sökt bidrag för att biotopkartera ett antal vattendrag under 2014 och 2015:

Hagbyån 2015
Snärjebäcken 2015
Halltorpsån 2015
Åbyån 2016
Nävraån 2016
Surrebäcken 2017
Sedan tidigare har länsstyrelsen karterat Ljungbyån i Kalmar kommun (2008) samt delar av Hagbyån, Ljungbyån och Snärjebäcken inom Nybro kommun (2002).

Karta med sammanställd data från biotopkarteringar:

Du kan också hitta information om biotopkarteringar på Länsstyrelsens biotopkarteringsdatabas

1 tanke på “Biotopkarteringar”

Kommentarer är stängda.