Ostkustens Vattensamling är ett samarbete mellan tre vattenråd längs med den Småländska kusten.
Vattenråden verkar för ett bättre vatten i våra vattendrag och därmed också för en bättre kustmiljö.

Alla som är intresserade i samverkan för ett bättre vatten kan bli medlem i våra vattenråd.
Vattenråden välkomnar privatpersoner, företag, ideella organisationer, markägare och kommuner som medlem.
Om du är intresserad och vill veta mer, klicka på länken till vattenrådet där du bor. Läs gärna även sista årsmötesprotokoll och stadgarna.

Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd
Ljungbyåns Vattenråd
Norra Möre Vattenråd

Är du intresserad att bli medlem, eller vill veta mer, skicka ett mail till vattenrådssamordnaren:
Renate Foks, info@vattensamling.se eller ring 0480 450173

Ostkustens Vattensamling började som LEADERprojekt 2012-2014 där också Ölands Vattenråd, Kalmar kustmiljöföreningen och 4 kommuner deltog.
Läs mer om projektet här.