Giftfri Trägdård är en kampanj av tre samverkande vattenråd i Ostkustens vattensamling, Kalmar och Nybro kommun, Kalmar Vatten och Studiefrämjandet.

Drömmen om den giftfria trädgården
Många av de bekämpningsmedel som används i hemträdgårdarna är ett akut hot mot den biologiska mångfalden och i förlängningen ett allvarligt hot både för miljön och människors hälsa. Vägen till den giftfria trädgården behöver inte vara svår eller tidskrävande.

www.giftfriträdgård.se