Leaderprojektet Ostkustens Vattensamling är namnet på en kraftsamling av flera vattenråd, kommuner och kustmiljö- och fiskeorganisationer som verkar för ett bättre vatten i våra vattendrag och därmed också för en bättra kustmiljö. Utöver de tre vattenråd inom Kalmar kommun, ingick också Ölands vattenråd i projektet. Genom vattenråden deltog flera ideella krafter och olika intressegrupper i projektet. Bland annat finns representanter från LRF, Södra, Kalmar vatten, Sportfiskarna, Kalmar Sportfiskeklubb, Ölands trolling och sportfiskeklubb, Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening och Öland Gotlands fiskareförbund i styrelserna. Dessutom ingick Kalmarsunds Kustmiljöföreningen i samarbetet. Involverade kommuner var Kalmar, Nybro, Mörbylånga och Borgholm. Kalmar kommun var samordnare.

Åtgärder och aktiviteter
Projektet finansierade manuella åtgärder i vattendrag och vikar, men har också bidragit till utvecklingen av vattenråden som organisation, så att nya planerade projekt kan initieras och planeras genom vattenråden. I början av 2012 fick vattensamlingen 1,9 miljoner i bidrag från Leader KalmarÖland, varav 1,3 miljoner är faktiska pengar och 600 000 består av värderad ideell tid och Kalmar kommuns medfinansiering. Projektet pågick till och med december 2014.

MER OM ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER