April 2021

Vattenråden har skickat ett gemensamt yttrande om Åtgärdsplan och Förvaltingsplan 2021-2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt
Yttrande till Vattenmyndigheten 29 april 2021

April 2018:

Vattenråden har skickat ett gemensamt yttrande om “väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt”
Yttrandet Väsentliga frågor 2018

Maj 2015:

Vattenråden har skickat yttrande om förslaget till förvaltningsplan och åtgärdsplan 2015-2021.
Yttrande till Vattenmyndigheten Norra Möre vattenråd maj2015
Yttrande till Vattenmyndigheten Ljungbyåns vattenråd maj2015
Yttrande till Vattenmyndigheten Hagbyåns_Halltorpsåns vattenråd maj2015