Juli 2021

Vattenråden har skickat ett gemensamt yttrande om Kalmar kommuns förslag till översiktsplan

Juni 2021
Vattenråden har skickat ett gemensamt yttrande omlänsstyrelsen miljöprogram

April 2021

Vattenråden har skickat ett gemensamt yttrande om Åtgärdsplan och Förvaltingsplan 2021-2027 i Södra Östersjöns vattendistrikt
Yttrande till Vattenmyndigheten 29 april 2021

April 2018:

Vattenråden har skickat ett gemensamt yttrande om ”väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt”
Yttrandet Väsentliga frågor 2018

Maj 2015:

Vattenråden har skickat yttrande om förslaget till förvaltningsplan och åtgärdsplan 2015-2021.
Yttrande till Vattenmyndigheten Norra Möre vattenråd maj2015
Yttrande till Vattenmyndigheten Ljungbyåns vattenråd maj2015
Yttrande till Vattenmyndigheten Hagbyåns_Halltorpsåns vattenråd maj2015