Biotopkartering

Vattenråden arbetar för ett bättre vatten, bland annat en hög ekologisk status i vattendragen.
För många vattendrag saknas en kartläggning av naturvärden, hot och möjligheter.En bra kartläggning ger underlag för åtgärder som främjar den ekologiska statusen i vattendragen. Därför att vattenråden och Kalmar kommun sökt bidrag för att biotopkartera ett antal vattendrag under 2014 och 2015:

Hagbyån_Biotopkartering
Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun
Biotopkartering Halltorpsån
Karta med sammanställd data från biotopkarteringar:
Sedan tidigare har länsstyrelsen karterat delar av Hagbyån, Ljungbyån och Snärjebäcken inom Nybro kommun (2002) samt Ljungbyån i Kalmar kommun (2008)som finns här

1 tanke på “Biotopkarteringar”

Kommentarer är stängda.