Tillbakablik och framåt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

I vattenråden arbetar vi med alla delar av vattenförvaltning: öka kunskap, genomföra åtgärder samt följa upp vattenkvaliteten. I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa om året som har gått och planerna för 2019.

Vattenråd är ideella föreningar där människor möts som delar ett intresse att arbetar för ett bättre och renare vatten. År du intresserad att delta i ett vattenråd eller i en av vattenrådens aktiviteter? Ta kontakt med oss: info -a- vattensamling.se

a>

Nummer 15 av 17

Känner du till de 17 globala mål som världens länder har antagit för att lösa några av planetens största utmaningar?
Nummer 15 i denna lista handlar om att skapa, bevara och främja biologisk mångfald.

Den 21e november var vi inbjudna att berätta om vattenrådens arbete med naturvård i vattendragen under en filmmatiné om globala målen i Kalmar.
Nedan ett urval från föreläsningen.

Läs mer om gloabla målen på:
http://www.globalamalen.se/
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

Vattensmart i din trädgård

Torkan ställer till det för bland annat växterna i trädgården.
Självklart bevattnar du sunt och använder regnvatten som du samlat i tunnor.
Åvatten får du inte använda nu när det råder extrem vattenbrist i naturen.
Täck rabatterna med gräs, halm eller löv, så behöver du inte bevattna lika mycket.
Mer vattenråd hittar ni på:

www.giftfriträdgård.se

Skillnadens Trädgårds vattentips

Håll dig uppdaterat om vattenläget i länet: Vattensmart

Kärlek till Östersjön

Östersjön, badsjö, båtidyll och matskafferi. Vår kärlek till Östersjön är stort.
Vad skulle du kunna göra för att rädda Östersjön?

Levande vattendrag

Projekt levande vattendrag kan nu blicka tillbaka på ett års verksamhet som varit minst sagt innehållsrikt. Ett år fyllt av fantastiska naturmiljöer och fantastiska människor som blickar framåt. Genom att alla inblandade aktörer samverkar, respektera olika infallsvinklar och lyssna kommer man slutligen fram och möjliggör en åtgärd. När viljan och målet finns kan man göra det mesta, däremot kan vägen till målet vara lite slingrig.

Läs mer om vad vi har gjort

Den 20-21 augusti kommer det att genomföras biotopvård i Ljungbyån,. Detta för att förbättra livsmiljöerna för främst öring , men även andra fiskarter.

Är ni intresserade av att medverka? Var inte rädda för att kontakta Ola 0480-450406.

Vattenråden har yttrat sig

Vattenråden har yttrat sig om väsentliga frågor i kommande vattenförvaltningscykeln.

Vattenråden i Ostkustens Vattensamling har organiserat ett antal samrådsmöten och skickat in ett gemensamt yttrande til Vattenmyndigheten.

Bland annat tycker vattenråden att:

 • Kommunen och vattenråden kan spela en viktig roll i att främja och genomföra lokala åtgärder. Samverkan med vattenråden bör formaliseras samt stöd till vattenrådet bör utökas och vara mer långsiktigt.
 • Vi är bekymrade över att det inte finns tillräcklig med pengar för fysiskt åtgärdsarbete till och med 2027. Regeringen har beviljat extra pengar för de kommande åren, men långsiktig finansiering behövs.
 • Åtgärdsprogrammen bör utvecklas som passar ett särskilt avrinningsområde, dess specifika problem och möjliga lösningar. Det är viktigt att åtgärdsprogrammet görs med helhetssyn. Olika problem hänger ihop. Avstämning behövs med bland annat regionala livsmedelstrategin, skogstrategin och klimatstrategin.
 • Myndigheterna bör främja försöksodlingar för minskad vattenförbrukning och näringsläckage hos engagerade jordbrukare. Ge de möjlighet testa, utvärdera och dela goda exempel som fungerar i praktiken på sina marker. Ta till vara och utveckla lokalkunskap.
 • Vi anser att vattenbristproblematiken och lösningen inte kan ses som ett separat ämne. Diskussionerna ska handla om en hållbar och resilient vattenhushållning där man också inkluderar frågor om markavvattning, risk på översvämningar och klimatanpassning.
 • Vill du läsa hela yttrande, finns det att ladda ner här.

  Mikroplast

  Visste du att mikroplast finns till och med i havssalt?
  Mikroplaster hamnar i näringskedjan och vandrar upp hela vägen till vårt matbord!

  Det är inte för sent, men med dagens teknik är nästan omöjligt att rena
  bort mikroplaster som redan hamnat i marin miljö. Det kan bli för sent om
  vi inte gör vad vi kan för att komma tillrätta med problemen – att vi hjälps
  åt!

  Släng inte skräp på marken eller i vatten

  Undvik produkter och kläder med mikroplaster. Till exempel:
  • Polyeten/polyethylene (PE)
  • Polypropylen/polypropylene (PP)
  • polyvinylklorid (PVC)
  • plexiglas
  • nylon
  • polyester/polyamid

  Gör det här i stället:
  • Välj produkter som är miljömärkta (Bra miljöval, Svanen, EU Ecolabel).
  • Tvätta mindre och fyll tvättmaskinen – då sparar du ju även på vatten! Skippa sköljmedlet när du tvättar, så lossnar färre mikroplaster. Försök att
  vädra och ta bort enstaka fläckar med våt trasa i stället.
  • Plocka gärna upp skräp, risken är att det hamnar i havet på ett eller annat sätt. Delta i senaste trenden, att plocka skräp och jogga samtidigt: Plogga!
  • Har du båt? Byt slitna tampar till båten och återvinn dem

  Tillsammans kan vi göra skillnad och förbättra Östersjöns miljö både för oss och framtida generationer!

  #vattenråd

  Tyck till om ditt vatten!

  Nu är det dags för vattenrådens samrådsmöten där Länsstyrelsen i Kalmar län kommer att vara moderatorer. Vi bjuder in närboende, markägare och naturintresserade på en dialog och formulera svar på det som vi anser är de viktiga frågorna som svenska myndigheter bör fokusera på:
  – Hur mycket är ett levande vattendrag och ett rent hav värt för oss? Hur och vem ska betala?
  – Hur ska vi som samhälle lösa vattenbristen och översvämningar i ett föränderligt klimat?
  – Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplast i havet. Hur ska vi lyckas möta dessa problem?

  Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån
  11 april, kl 18, Ljungbyholms komundelskontoret, Harbyvägen 3
  19 april, kl 18 Kommunhuset i Nybro, Dunderbergsgatan 2

  Norra Möre: Kalmar stad, Törnebybäcken, Surrebäcken, Abyån, Snärjebäcken och Nävraån
  12 april, kl 18, Läckeby Bygdegård, Slätgatan 13

  Samrådsmaterialet finns även på vattenmyndigheternas hemsida.
  http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx
  Här finns också en webformulär där du kan skick in dina svar.

  Anmälan till info-a- vattensamling.se eller 0480 450173