Strandstädning

Under mars och april har vatenråden varit ute och städat stränder, öar och vattenkanter från skräp.

Mycket har samlats in och återvunnits. Sammalagt har vatenråden samlat över 173kg skräp.
Men vi hann bara med en bråkdel av alla kuststränder och vattenkanter.

Hjälp med under vårvandringen, joggningsturen och utflykten. Håll vår kust rent!

Kurs om naturvärden i ängs och betesmarker

Kvällskurs, 29 april, kl 18-21. Rådhuset, Stortorget, Kalmar
Vattenråden organiserar en kurskväll om kulturmarker, vatten och natur.
Kursen är riktat till er som vill få mer kunskap om hur man kan sköta marker för att utveckla och bibehålla naturvärden och vilka ersättningar man kan få för detta. Under kvällen informerar vi också särskilt skötsel av marker som ligger i strandära områden – t ex strandängar, vattendrag eller sjökanter.
På kursen kan man teckna sig som intresserad för en gratis rådgivning av en naturexpert.
Kursen organiseras i samverkan med Ecocom och med stöd av Landsbygdsprogrammet .

Kursen är kostnadsfri och fika ingår.
Anmälan till vattenrådssamordnaren: renate.foks@kalmar.se, senast 26 april

Vattensmart Trädgård

Här kommer våra bästa (vatten)tips inför trädgårdssäsongen

1. Bevattna smart
Vart i trädgården behöver du vatten? Undvik vattenspridare. Bevattna helre med droppbevattning eller punktbevattning
Installera en regntunna i anslutning till stuprören och använd vattnet för att bevattna växterna.

2. Jord
Har du en lätt jord som snabbt torkar ut? Förbättra jorden med kompost eller biokol och täcka jorden med växtdelar och bark för att minska anvdunstningen.

3. Växter
Välj torktåliga växter när du köper nya växter

4. Mikroklimat
Skapa ett gynnande mikroklimat där växterna trivs bäst

5. Djurlivet
Trädgårdsdammar och vattenskålar hjälper insekter och fåglar under de torra månaderna.

6. Giftfri
Undvik medel som kan ha negativa effekter på (vatten)organismer
Läs mer på www.giftfriträdgård.se

7. Odla i vatten
Vi tror att det kommer vara den nya trenden. Att odla i vatten, hydroponi, är faktisk det mest vattensparande sätt att odla.

Tips till mer information om vattensmart trädgård:

Botaniska Trädgårdspodden om vattensmart trädgård, från Göteborgs Botaniska trädgården

Odla smart när det är torrt från Sara Bäckmo

Klimatförändringar, biologisk mångfald och skogens vatten

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet!

Nybro kommun, Ljungbyåns vattenråd och Södra skogsägarna bjuder in till en kväll med tema miljö och klimat uder Earth Hour veckan

När: onsdag 27 mars 2019, klockan 18.00 – 21.00
Var: Folkets hus i Nybro
Vi bjuder på fralla och kaffe/te

Program:
Lennart Henrikson / Skogens vatten
Bo Nyman, Södra skogsägarna / Skapandet utav skogens vattensamlingar
Olof Persson, Nybro kommun / Hur Nybro kommun arbetar med skogens vatten
Renate Foks, Ljungbyåns vattenråd / Vattensmart trädgård

LADDA NER INBJUDAN