Kurs om naturvärden i ängs och betesmarker

Kvällskurs, 29 april, kl 18-21. Rådhuset, Stortorget, Kalmar
Vattenråden organiserar en kurskväll om kulturmarker, vatten och natur.
Kursen är riktat till er som vill få mer kunskap om hur man kan sköta marker för att utveckla och bibehålla naturvärden och vilka ersättningar man kan få för detta. Under kvällen informerar vi också särskilt skötsel av marker som ligger i strandära områden – t ex strandängar, vattendrag eller sjökanter.
På kursen kan man teckna sig som intresserad för en gratis rådgivning av en naturexpert.
Kursen organiseras i samverkan med Ecocom och med stöd av Landsbygdsprogrammet .

Kursen är kostnadsfri och fika ingår.
Anmälan till vattenrådssamordnaren: renate.foks@kalmar.se, senast 26 april

Vattensmart Trädgård

Här kommer våra bästa (vatten)tips inför trädgårdssäsongen

1. Bevattna smart
Vart i trädgården behöver du vatten? Undvik vattenspridare. Bevattna helre med droppbevattning eller punktbevattning
Installera en regntunna i anslutning till stuprören och använd vattnet för att bevattna växterna.

2. Jord
Har du en lätt jord som snabbt torkar ut? Förbättra jorden med kompost eller biokol och täcka jorden med växtdelar och bark för att minska anvdunstningen.

3. Växter
Välj torktåliga växter när du köper nya växter

4. Mikroklimat
Skapa ett gynnande mikroklimat där växterna trivs bäst

5. Djurlivet
Trädgårdsdammar och vattenskålar hjälper insekter och fåglar under de torra månaderna.

6. Giftfri
Undvik medel som kan ha negativa effekter på (vatten)organismer
Läs mer på www.giftfriträdgård.se

7. Odla i vatten
Vi tror att det kommer vara den nya trenden. Att odla i vatten, hydroponi, är faktisk det mest vattensparande sätt att odla.

Tips till mer information om vattensmart trädgård:

Botaniska Trädgårdspodden om vattensmart trädgård, från Göteborgs Botaniska trädgården

Odla smart när det är torrt från Sara Bäckmo

Klimatförändringar, biologisk mångfald och skogens vatten

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet!

Nybro kommun, Ljungbyåns vattenråd och Södra skogsägarna bjuder in till en kväll med tema miljö och klimat uder Earth Hour veckan

När: onsdag 27 mars 2019, klockan 18.00 – 21.00
Var: Folkets hus i Nybro
Vi bjuder på fralla och kaffe/te

Program:
Lennart Henrikson / Skogens vatten
Bo Nyman, Södra skogsägarna / Skapandet utav skogens vattensamlingar
Olof Persson, Nybro kommun / Hur Nybro kommun arbetar med skogens vatten
Renate Foks, Ljungbyåns vattenråd / Vattensmart trädgård

LADDA NER INBJUDAN

Vattendag och årsmöte

Välkommen till vattenrådens årsmöte och föreläsningar med temat:
Från källa till hav, vi kan göra skillnad om alla hjälper till!

23 mars, kl 10:00-14:30. Mötesplats Pukeberg i Nybro

Anmäl dig här

Hela programmet och vägbeskrivning
Inbjudan, program och vägbeskrivning

Handlingarna Norra Möre Vattenråd
Handlingarna Ljungbyåns Vattenråd
Handlingarna Hagbyåns- Halltorpsån Vattenråd

Tillbakablik och framåt

Läs vårt senaste nyhetsbrev

I vattenråden arbetar vi med alla delar av vattenförvaltning: öka kunskap, genomföra åtgärder samt följa upp vattenkvaliteten. I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa om året som har gått och planerna för 2019.

Vattenråd är ideella föreningar där människor möts som delar ett intresse att arbetar för ett bättre och renare vatten. År du intresserad att delta i ett vattenråd eller i en av vattenrådens aktiviteter? Ta kontakt med oss: info -a- vattensamling.se

a>

Nummer 15 av 17

Känner du till de 17 globala mål som världens länder har antagit för att lösa några av planetens största utmaningar?
Nummer 15 i denna lista handlar om att skapa, bevara och främja biologisk mångfald.

Den 21e november var vi inbjudna att berätta om vattenrådens arbete med naturvård i vattendragen under en filmmatiné om globala målen i Kalmar.
Nedan ett urval från föreläsningen.

Läs mer om gloabla målen på:
http://www.globalamalen.se/
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla människor!

Vattensmart i din trädgård

Torkan ställer till det för bland annat växterna i trädgården.
Självklart bevattnar du sunt och använder regnvatten som du samlat i tunnor.
Åvatten får du inte använda nu när det råder extrem vattenbrist i naturen.
Täck rabatterna med gräs, halm eller löv, så behöver du inte bevattna lika mycket.
Mer vattenråd hittar ni på:

www.giftfriträdgård.se

Skillnadens Trädgårds vattentips

Håll dig uppdaterat om vattenläget i länet: Vattensmart