Biotopkarteringar

Biotopkartering

Vattenråden arbetar för ett bättre vatten, bland annat en hög ekologisk status i vattendragen.
För många vattendrag saknas en kartläggning av naturvärden, hot och möjligheter.En bra kartläggning ger underlag för åtgärder som främjar den ekologiska statusen i vattendragen. Därför att vattenråden och Kalmar kommun sökt bidrag för att biotopkartera ett antal vattendrag under 2014 och 2015:

Hagbyån_Biotopkartering
Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun
Biotopkartering Halltorpsån

Sedan tidigare har delar av Hagbyån, Ljungbyån och Snärjebäcken som ligger i Nybro kommun (uppströms) biotopkarterats (år 2002).
Dokumentet kan laddas ner här.
Biotopkartering av Ljungbyån i Kalmar kommun (2008)ligger här

Biotopvård Halltorpsån

Ett antal biotopvårdinsatser i Halltorpsån skedde sommaren 2014 och 2015:
Läs mer här:
biotopvård 2014
biotopvård 2015

Uppföljning av Halltorpsån visar på att åtgärderna har effekt och att Halltorpsån (åter igen) har bra förutsättningar för bland annat havsöring att föröka sig.
Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun 2015

1 tanke kring ”Biotopkarteringar

  1. Pingback: Våra vattendrag har höga naturvärden! | Ostkustens Vattensamling

Kommentarer inaktiverade.