Giftfri Trädgård

Giftfri Trägdård är en kampanj av tre samverkande vattenråd i Ostkustens vattensamling, Kalmar och Nybro kommun, Kalmar Vatten och Studiefrämjandet.

www.giftfriträdgård.se

Broschyren Giftfri Trädgård

Drömmen om den giftfria trädgården

Många av de bekämpningsmedel som används i hemträdgårdarna är ett akut hot mot den biologiska mångfalden och i förlängningen ett allvarligt hot både för miljön och människors hälsa. Vägen till den giftfria trädgården behöver inte vara svår eller tidskrävande. Trädgårdsmästare Anton Sundin berättar och ger goda exempel på ekologiska arbetsmetoder för att göra din trädgård frodig och vacker – utan att använda bekämpning.
Gratis- fast anmälan krävs:

Måndagen den 8 maj kl. 17:30

Giftfri trädgård, Trädgårdsvisning
Öppen trädgård hos ekologiska trädgårdsentusiaster. Strat kl 17. Vällkommen. Anmäl er via nedstående länkar
Trädgårdsvisning 13 juni, Kalmar
Trädgårdsvisning 14 juni, Kalmar
Trädgårdsvisning 12 juli, Capellagården Öland