senaste nytt

Ostkustens Vattensamling

1 month 6 days ago

Med ny kunskap och ökade insikter kan vi på ett bättre sätt ta hand om vår fina kustmiljö. Vattenråden har tagit fram en broschyr med "Vassa råd" för mark- och vattenägare.
media.vattensamling.se/2022/05/vassa_rad_a5.pdf

Ostkustens Vattensamling

1 month 1 week ago

I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner genomfört ett projekt för att restaurera Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån och därmed återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan.

Nu har projektet gjort en broschyr som ska inspirera att göra åtgärder för ett levande vattendrag!

Ostkustens Vattensamling

2 months 3 weeks ago

Upplev vackra Barkeström med duktiga guider!

Ostkustens Vattensamling

3 months 2 weeks ago

En av våra föreläsare får fint och viktigt stipendie!

Ostkustens Vattensamling

3 months 3 weeks ago

Välkommen årets vattendag! Boka in den 6e mars mellan kl. 10 - 13 . Du kan sitta kvar på soffan eller vid köksbordet. Dagen kommer hållas digitalt! Vattendagen börjar med föreläsningar om livet i Östersjön, våra vattendrag och våtmarker med LNU forskarna Petter Tibblin och Börje Ekstam. Fiskekologen Petter kommer prata om : ”Hur kan vattenvårdsåtgärder i rinnande vatten ge mervärden för kustmiljön?” Våtmarksexperten Börje Ekstam fortsätter om: "Biologisk mångfald i anlagda våtmarker" Efter föreläsningarna presenteras vattenrådens pågående projekt. Det finns tid för samtal och frågor. Kl.12:00 börjar vattenrådens årsmöten i olika grupprum. Om du inte är medlem i ett

Ostkustens Vattensamling

4 months 2 weeks ago

Nu har ni möjligheten att lyssna på Martin Falklind på plats i Kalmar! Boka era biljetter på länken nedan! Ni vet väl om att många av bilderna från programmet faktiskt kommer från vår region!

Väl mört!(mött)

www.studieframjandet.se/kalmar-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2022/februari/fiskarnas-rike---foredrag-med-martin-falklind/

Ostkustens Vattensamling

9 months 4 weeks ago

Vattenrådet hälsar alla välkomna på HÖSTBÅL! I år organiserar vi HÖSTBÅL tillsammans med Södermöre Hembygdsförening.
NÄR: 28 AUGUSTI
PLATS: EKENÄS, HAMNMANASINET

Ostkustens Vattensamling

10 months 3 weeks ago

Vi tycker det är viktigt att det tas hänsyn till vatten och djur och växter i vattnet när det planeras för bostäder, båtbryggor och annan verksamhet vid vattendrag och kustmiljön. Ett sätt att påverka är att yttra oss i olika sammanhang, bland annat till länsstyrelsen, vattenmyndigheten och kommunerna. Våra yttrande finns att läsa på vår hemsida. Nyligen har vattenråden skickat in ett yttrande om Kalmar kommuns förslag till översiktsplan.

Ostkustens Vattensamling is in Ekenäs, Kalmar Län, Sweden.

11 months 2 days ago

Vattenrådet hälsar alla välkomna på HÖSTBÅL! I år organiserar vi HÖSTBÅL tillsammans med Södermöre Hembygdsförening.
NÄR: 28 AUGUSTI , kl 1930
PLATS: EKENÄS, HAMNMANASINET

Ostkustens Vattensamling

11 months 4 days ago

I år har vi satsat på en föreläsningsserie om vårt vatten. har du missat dem? Ingen fara, nu ligger alla våra föreläsningar på hemsidan! www.vattensamling.se/vattenbibliotek/filmer/