Tillbaka till Hagbyån

Örsjöån: Jansabäcken – källan.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi bedöms ha måttlig status och konnektivitet dålig status

10a        Holkar för strömstare på lämpliga strömsträckor
På sträcka 10 har det satts upp strömstareholkar på lämpliga lokaler i samarbete med Nybro fågelklubb och Navigatorskolan.

Holk för strömstare

10b       Projektera åtgärder för att gynna fågellivet
Åtgärder för att gynna fågellivet projekteras vid minst en viktig fågelsjö i övre delen av Hagbyån. Inkluderar samråd med markägare och enklare sammanställning av fågelfauna.

Fågelsjön restaureringsförslag 2019 (pdf)

Sträcka 9                                                                                                                      Halltorpsån