Tillbaka till Ljungbyån

Smedstorpsån: Ljungbyån – Äspebäcken. Smedstorpsån: Äspebäcken – Västrakullabäcken.
Ekologisk status: Måttlig.
Konnektivitet: bedöms ha måttlig status

4a          Åtgärda partiellt hinder vid äldre damm vid Kvarngärdet
Efter samtal med markägare och gjordes en överenskommelse om att ta bort den mittersta järnkonstruktionen på en dammlucka. Denna konstruktion utgjorde ett vandringshinder då öppningen på grund av mittenstaget, lätt täpps igen av grenar och dylikt.

Åtgärden genomfördes under hösten 2018 när det var lågvattenflöde. Det som krävdes var en skärbrännare för att ta bort den fastrostade bulten som lösgjorde mittstaget. Med rätt verktyg och kunnig personal tog arbetsmomentet 10-15 minuter och kommer att göra mycket stor nytta.

Kvarngärdet före åtgärd
Kvarngärdet efter åtgärd

Sträcka 3                                                                                                                      Sträcka 5