Bolanders Bäck.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi och konnektivitet bedöms ha måttlig status

6a          Projektera vattenrenade åtgärder i maden uppströms Linneasjön.
Vattenkvalitén behöver förbättras nedströms Nybro tätort, samtidigt finns biologiska värden i maden uppströms Linneasjön som ska beaktas. Nybro kommun lät en konsult utreda och rapporten finns nedan.

Sträcka 5                                                                                                                      Sträcka 7