Årsmöte 2022:
Protokoll årsmöte 2022 Hagbyåns-Halltorpsåns VR
Hagbyåns-Halltorpsåns VR verksamhetsberättelse 2021
Hagbyåns-Halltorpsåns VR Verksamhetsplan 2022

Årsmöte 2021:
Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2021
Verskamhetsberättelse2020
Valberedningsförslag 2021 HHVR
Förslag Verksamhetsplan 2021

Tidigare årsmöten:
Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2020

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2019
Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd verksamhetsberättelse och utfall 2019
Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd Verksamhetsplan 2020 förslag

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2018
Verksamhetsberättelse 2017 och plan 2018 – Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2017 inkl bilagor
Verksamhetsber 2016 och plan 2017 Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2016
Verksamhetsber 2015 och plan 2016 Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd 2015
verksamhetsberättelse 2014 och plan 2015 – Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd 2014
Verksamhetsberättelse Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd 2013
Verksamhetsplan 2014 Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd 2013
Verksamhetsberättelse Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd 2012

Årsmöteprotokoll Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd 2012
Verksamhetsredovisning Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd 2011-2012

Stadgar:
STADGAR 2013-03-23 Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd