Under de senaste åren har vattenrådet initierat, stöttat och genomfört flera publika aktiviteter och åtgärder för ett bättre vatten.

Vattenvandring Snärjebäcken
Vattenvandring Surebäcken, Stävlö
Fältutbildning för lärare och samarbete med Rocknebyskolan

Världsvattendagen 22-03 2013, informationskampanj
Världsvattendagen 22-03-2014, gemensam Vattendag

Biotopkartering Snärjebäcken (Kalmar kommun)

Kalkdike vid Hultsby Fiskodlingen
Kalkdike vid Kläckeberga/motorbanan
Uppföljning kalkdiken och våtmark vid Nyttorp

verksamhetsberättelse NM 2013
Verksamhetsberättelse ST 2012
Verksamhetsredovisning ST 2011-2012